Inteligencja Cyfrowa – czynnik determinujący osiąganie sukcesu

W 1997 roku, czyli dwadzieścia lat temu zaczynałem studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Pamiętam jak dziś zajęcia wprowadzające z diagnozy psychologicznej. Na zajęciach uczyliśmy się jak przeprowadzać badania oraz jak interpretować i pisać opinie na podstawie wyników testów psychologicznych. Na zaliczenie robiłem diagnozę Ilorazu Inteligencji – czyli miernika tak zwanej klasycznej, Sternowskiej (patrz.William Stern) inteligencji. Zgodnie z definicją inteligencja to cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów. To nic innego jak zdolność do postrzegania, rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. Wtedy, czyli 20 lat temu wmawiano mi, że istnieje związek pomiędzy posiadanym IQ (Ilorazem Inteligencji – intelligence quotient), a sukcesem w życiu zawodowym. 1 Wielu z nas podchodziło do testów z marzeniem, aby uzyskać wynik „wybitny”, który był przepustką do Mensy, czyli najstarszego i najbardziej znanego stowarzyszenia ludzi o wysokim IQ.

Jednocześnie w tym samym czasie (czyli w roku 1997) ukazała się w Polsce książka Daniela Golemana – Inteligencja Emocjonalna (IE). Pomimo tego, że termin inteligencji emocjonalnej był znany w świecie psychologii od roku 1964 roku to właśnie książka Golemana rozpoczęła proces jej popularyzacji. Tytuł książki, a szczególnie podtytuł był niezwykle atrakcyjny „Inteligencja emocjonalna. Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami” (Emotional Intelligence – Why it can matter more than IQ). Dla mnie, czyli dla osoby, która niestety nie zakwalifikowała się do Mensy ta książka była nową nadzieją. Mówiąc wprost – pokazywała ona, że IQ jest przereklamowane i to co w największym stopniu koresponduje z osiąganym sukcesem jest właśnie inteligencja emocjonalna.2Koncept IE był przez ostatnie 15 lat ważnym elementem mojej pracy. Pracując jako trener, konsultant, psycholog w sporcie i biznesie pomagam ludziom definiować i co najważniejsze rozwijać ich potencjał wynikający z samoświadomości, motywacji, samokontroli, empatii czy umiejętności społecznych – czyli pięciu obszarów składowych IE.

I przez wiele lat wierzyłem, że to właśnie połączenie inteligencji klasycznej z inteligencją emocjonalną jest głównym determinantem osiągania sukcesu.

Aż do kilku tygodni wstecz, kiedy The World Economic Forum opublikował tekst o 8 krytycznych kompetencjach cyfrowych, które warto rozwijać u dzieci. I ten artykuł otworzył mi kosmicznie oczy. Zrozumiałem, że kolejnym elementem warunkującym osiąganie sukcesu w dzisiejszych czasach jest Inteligencja Cyfrowa (Digital Intelligence).

3

I jak patrzę na liderów nowoczesnego świata, na osoby, które uznaję za „ludzi sukcesu”, którzy swój sukces budują teraz to jestem bardziej niż pewien – ważnym determinantem ich osiągnięć jest to, że z sukcesem wykorzystują oni swój cyfrowy potencjał.

Warto się przyjrzeć 8 obszarom, które będą warunkowały sukces w przyszłości. Jestem przekonany, że Inteligencja Cyfrowa to koncept, który w najbliższym czasie będzie zdominuje rynek szkoleń i rozwoju.

Warto przeczytać:

8 digital skills we must teach our children – https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-teach-our-children

Digital Intelligence – http://blogs.osc-ib.com/2016/07/ib-teacher-blogs/dp_web/digital-intelligence/

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułTo nie poniedziałki są złe…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ